Expert in ontslagzaken
Elke dag hulp bij ontslag

Teken nooit zomaar een document

Als u op staande voet wordt ontslagen stoppen uw contract en uw loon per direct. Er wordt in dit geval geen opzegtermijn in acht genomen. Ontslag op staande voet kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Meestal gebeurt het eerst schriftelijk en geeft uw werkgever u daarna een ontslagbrief mee of stuurt hij u een brief om het ontslag te bevestigen. Soms vraagt uw werkgever u om een beëindigingsovereenkomst of een ander document te ondertekenen.

Het is erg belangrijk dat u niets ondertekent zonder deskundig advies te vragen. Als u een document ondertekent kan dit er namelijk voor zorgen dat u geen recht meer heeft op een uitkering. Onze deskundige adviseurs kunnen u advies op maat geven zodat u deze ingewikkelde situatie zo goed mogelijk kunt laten verlopen. U kunt dagelijks contact met ons opnemen voor advies over ontslag op staande voet via 088-1881220.

Ontslag op staande voet aanvechten

Als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet kunt u proberen om samen met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst te sluiten. U treft dan een schikking met uw werkgever. Dit komt er meestal op neer dat beide partijen ermee instemmen dat het ontslag staande voet wordt omgezet in een neutraal ontslag. In dit geval heeft een werknemer wel recht op een WW-uitkering. In sommige gevallen wordt er ook een vergoeding opgenomen in de beëindigingsovereenkomst.

Als u en uw werkgever er samen niet uitkomen kunt u ervoor kiezen om te procederen bij de rechtbank. U moet binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechtbank indienen als u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. In dit verzoekschrift kunt u vragen om het ontslag nietig te verklaren of om een billijke vergoeding te ontvangen van uw werkgever. Soms is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit is het geval als het ontslag niet aan de juiste voorwaarden voldoet.
Wilt u ontslag op staande voet aanvechten? U kunt 7 dagen per week contact opnemen met onze adviseurs via 088-1881220.

ontslag op staande voet

Elke dag hulp bij ontslag
Jarenlange ervaring
Gratis telefonisch advies
Ervaren in ontslagzaken
Hulp bij ontslag expert

“Teken nooit zomaar een document zonder deskundig advies te vragen”

Hulp bij ontslag nodig?

  1. Heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen? Er zijn meerdere mogelijkheden om uw ontslag aan te vechten. Voor advies over uw persoonlijke situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze adviseurs via het telefoonnummer 088-1881220.
  2. Eén van onze ervaren adviseurs bespreekt samen met u alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor het aanvechten van uw ontslag op staande voet.
  3. Als wij alle informatie van u ontvangen hebben zullen wij contact opnemen met een jurist bij u in de buurt. Als u verdere vragen heeft kunt u ons 7 dagen per week bereiken.

WW-uitkering bij ontslag op staande voet

Veel mensen willen weten hoe de regels zijn van WW bij ontslag op staande voet. Als u op staande voet ontslagen wordt, stopt uw baan per direct heeft u geen recht op een WW-uitkering. Het is daarom erg belangrijk om op tijd deskundig advies te vragen en uit te zoeken of uw ontslag voorkomen kan worden. Soms kunt u een beëindigingsovereenkomst sluiten met uw werkgever waarbij u toch recht heeft op een WW-uitkering. Anders kunt u ervoor kiezen om te procederen bij de rechtbank tegen het ontslag op staande voet. Alleen in uitzonderlijke situaties is ontslag op staande voet namelijk mogelijk. Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om u op slaande voet te mogen ontslaan. Als er niet aan alle drie de voorwaarden is voldaan kunt u een procedure starten tegen uw werkgever. Hieronder geven wij uitleg over deze voorwaarden. Heeft u een vraag over uw ww bij ontslag op staande voet? Bel dan 088-1881220.

1. Er moet een dringende reden voor het ontslag zijn

Ontslag op staande voet is vaak erg ingrijpend, daarom zijn er strikte regels. Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, voordat uw werkgever u op staande voet mag ontslaan. Ten eerste moet er een dringende reden voor ontslag staande voet zijn. Er zijn een aantal redenen voor ontslag op staande voet. Er moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, verduistering of grove belediging. Als u weigert uw werk te doen, kan dit ook een reden zijn voor ontslag. Per situatie zal er beoordeeld moeten worden of er sprake is van een dringende reden. Er wordt gekeken of het gedrag van de werknemer zo ernstig is dat een gewoon ontslag niet aan de orde is. Het komt regelmatig voor dat een werkgever ontslag op staande voet wil, terwijl er achteraf blijkt dat het geen dringende reden was. U kunt altijd contact met onze adviseurs opnemen als u twijfelt over de reden van uw ontslag.

2. Het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

De tweede voorwaarde is dat het ontslag onverwijld gegeven moet zijn. Dit betekent dat uw werkgever direct na het incident moet overgaan tot ontslag op staande voet. Uw werkgever mag u dus niet een paar dagen na een incident op staande voet ontslaan. Er wordt dan niet meer voldaan aan de voorwaarde van ‘onverwijldheid’. Er is een grote kans dat u uw ontslag in dit geval succesvol kunt aanvechten bij de rechter. Als de rechter nee moet antwoorden op de vraag: ‘Was het ontslag op staande voet onverwijld?’ zal uw ontslag nietig verklaard worden.

3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld medegedeeld worden

Ten derde heeft de werknemer er recht op om te weten waarom hij op slaande voet ontslagen wordt. De werkgever is daarom verplicht om dit direct bij het ontslag duidelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat de werknemer juridisch advies kan zoeken over het ontslag. Als de werkgever de reden voor het ontslag niet direct heeft gegeven, kan dit een reden zijn voor de rechter om het ontslag nietig te verklaren. 

Contact opnemen?

7 dagen per week bereikbaar voor advies bij ontslag. Bel voor een vrijblijvend gesprek.

Expert in ontslagzaken
Elke dag hulp bij ontslag
Jarenlange ervaring